Aktuality

Deň detí a rodiny

 22.06.2019

Aktuality / Deň detí a rodiny

Aktuality / Deň detí a rodiny
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
22 / 10 / 2021

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať 27.10.2021 o 19.00 hod. v kancelárií starostu obce s týmto programom: 1.Otvorenie, 2.Kontrola uznesenia, 3.Voľba člena rady školy, 4. Odpredaj bytu v bytovom dome č.35, 5.Žiadosť p.Barlíka o odpredaj pozemku, 6.VZN-ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, 7.Zámena pozemkov medzi obcou a p. Havírovou, 8.Žiadosť p.Palgutovej o odpredaj pozemku, 9.Rôzne, 10.Záver


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:45 - 12:00 13.00 - 15:45
Utorok: 07:45 - 12:00 13:00 - 15:45
Streda: 07:45 - 12:00 13:00 - 15:45
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:45 - 12:00 13:00 - 15:45

Fotogaléria

Kalendár