Aktuality

Výzva pre záujemcov o členstvo v komisiách pri OcZ

 30.11.2022

Výzva pre záujemcov o členstvo v komisiách pri OcZ

Dôležitým prvkom obecného zastupiteľstva sú komisie, ktoré obecné zastupiteľstvo zriaďuje ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie pozostávajú z poslancov ako aj ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Nakoľko je v záujme obce, aby sa mohli aktívni občania podieľať na jej ďalšom rozvoji, vyhlasuje sa verejná výzva na členov komisie obecného zastupiteľstva. Prihlásiť sa za člena komisie môže osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a má záujem pôsobiť aktívne a odborne v rámci jednotlivých komisií. Záujemca o členstvo v komisii sa môže prihlásiť u predsedu danej komisie alebo priamo na obecnom úrade najneskôr do 10. decembra 2022. Záujemca sa môže uchádzať o členstvo v týchto komisiách:

Komisia pre rozpočet, financie a správu majetku obce 

predseda komisie: Ing. Jaroslav Marinčín (telef. kontakt: 0903 906 601, email: jaroml06546@gmail.com)

Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie 

predseda komisie: Mgr. Lukáš Haščák (telef. kontakt: 0911 214 729, email: lhascak24@gmail.com)

Komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport 

predseda komisie: Ing. Jakub Brunovský (telef. kontakt: 0944 727 739, email: brunovskyj@gmail.com)

Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo a členstvo nie je nárokovateľné. Členstvo v komisii nie je finančne ohodnotené.

Komisie obecného zastupiteľstva

Na čo slúžia komisie OZ a aké sú ich úlohy ?

  1. Poradná funkcia: vypracovávajú návrhy, stanoviská a podnety na riešenie záležitosti v oblasti svojej pôsobnosti ako podklad pre rozhodovanie OcZ a starostu obce, podieľajú sa na príprave materiálov pre OcZ, prijímajú stanoviská k predkladaným materiálom v oblasti pôsobenia komisie, vykonávajú úlohy, ktoré im boli zastupiteľstvom zverené.

  1. Iniciatívna funkcia: vypracovávajú iniciatívne a konštruktívne návrhy a podnety na riešenie záležitosti patriacich do oblasti ich pôsobenia, posudzujú a prijímajú návrhy občanov, organizácií a obecného úradu v oblasti svojej pôsobnosti a predkladajú svoje stanoviská OcZ, dávajú podnety na vypracovanie návrhov VZN v oblasti svojho pôsobenia, spolupôsobia pri príprave materiálov na OcZ, podieľajú sa na tvorbe podkladov pre návrh rozpočtu obce v rámci svojej pôsobnosti.


1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 07:45 - 12:00 13.00 - 15:45
Utorok: 07:45 - 12:00 13:00 - 15:45
Streda: 07:45 - 12:00 13:00 - 15:45
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:45 - 12:00 13:00 - 15:45

Fotogaléria

Kalendár