Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 09.09.2022

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 13.09.2022 o 19.00 hod. s týmto programom:

 1.  Úvod
 2. Kontrola uznesenia
 3. Žiadosť Rastislava Biroša s manž. o odpredaj pozemku KN-C 922/159 o výmere 108 m2
 4. Žiadosť Vincenta Barlika s manž. o odpredaj par. KN-C 926/14 o výmere 3208 m2
 5. VZN č. 1/2022, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malý Lipník
 6. Žiadosť Petra Arendackého o zámenu pozemkov
 7. Žiadosť Elišky Sterbinskej o odpredaj par. KN-C 102/10 o výmere 554 m2
 8. Žiadosť Kristiána Jedináka o kúpu bytu č. 5 v bytovom dome č.s. 35 a spoluvlastnícky podiel k pozemku
 9. Zmena rozpočtu obce
 10. Rôzne
 11. Záver
1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 07:45 - 12:00 13.00 - 15:45
Utorok: 07:45 - 12:00 13:00 - 15:45
Streda: 07:45 - 12:00 13:00 - 15:45
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:45 - 12:00 13:00 - 15:45

Fotogaléria

Kalendár