Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 22.06.2022

zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 26.6.2022 o 10.30 hod v kancelárií starostu obce s týmto programom:  1.Úvod, 2.Kontrola uznesia, 3.Žiadosť Mgr.Jozefa Benyaka PhD. a manželky o odpredaj par. KN-C 868/14 o výmere 119 m2, druh pozemku TTP, 4.Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021, 5.Žiadosť p . Milana Rindoša o odredaj par. 922/17 o výmere 66 m2, druh pozemku TTP, 6. Schválenie počtu poslancov obecného zstuzpiteľstva a úväzku starostu obce, 7. Rôzne, 8. Záver 
1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 07:45 - 12:00 13.00 - 15:45
Utorok: 07:45 - 12:00 13:00 - 15:45
Streda: 07:45 - 12:00 13:00 - 15:45
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:45 - 12:00 13:00 - 15:45

Fotogaléria

Kalendár