Aktuality

Valná hromada LPS Komposesorát - zrušenie

 01.10.2021

  Zasadnutie obecného zastupiteľstva
  22 / 10 / 2021

  Zasadnutie obecného zastupiteľstva

  Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať 27.10.2021 o 19.00 hod. v kancelárií starostu obce s týmto programom: 1.Otvorenie, 2.Kontrola uznesenia, 3.Voľba člena rady školy, 4. Odpredaj bytu v bytovom dome č.35, 5.Žiadosť p.Barlíka o odpredaj pozemku, 6.VZN-ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, 7.Zámena pozemkov medzi obcou a p. Havírovou, 8.Žiadosť p.Palgutovej o odpredaj pozemku, 9.Rôzne, 10.Záver


  1 2

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:45 - 12:00 13.00 - 15:45
  Utorok: 07:45 - 12:00 13:00 - 15:45
  Streda: 07:45 - 12:00 13:00 - 15:45
  Štvrtok: Nestránkový deň
  Piatok: 07:45 - 12:00 13:00 - 15:45

  Fotogaléria

  Kalendár