Aktuality

Zapisovateľ MVK

 04.09.2018


Starosta obce Malý Lipník vymenoval v zmysle § 11a, ods. 2, písm. c) zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách o orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov za zapisovateľa MVK pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10.11.2018 Helenu Šestákovú, bytom Malý Lipník č. 47.

Kandidátne listiny pre voľbu starostu, ako  aj kandidátne listiny pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva môžu politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, alebo nezávislí kandidáti zákonným spôsobom doručiť   Helene Šestákovej   v pracovné dni počas stránkových hodín na Obecný úrad v Malom Lipníku ale mimo pracovnej doby na adrese Malý Lipník č. 47 najneskôr však do 11. septembra 2018 do 24.00 hod.

Kontakty: email: obecmalylipnik@livenet.sk

                telefón: 052/4286026

                mobil:   0911 330 043 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár