Aktuality

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.11.2018

 16.08.2018

Obec Malý Lipník mala ku dňu vyhlásenia volieb 456 obyvateľov.

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lipníku na svojom zasadnutí dňa 15.8.2018 určilo v zmysle ust. § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niekotrých zákonov v znení neskorších predpisov, že Obecné zastupiteľstvo v Malom Lipníku vo volebnom období 2018 - 2022 bude mať 5 poslancov.

Obecné zastupiteľstvo schválilo jeden volebný obvod.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár